2024 vulkaan uitbarsting / eruptie in IJsland  - Reykjanes - Grindavik
28 min. leestijd

2024 vulkaan uitbarsting / eruptie in IJsland - Reykjanes - Grindavik

UPDATE 29/05/2024 - 16u00

Nieuwe beelden vanuit een iets andere hoek:


UPDATE 29/05/2024 - 15u00

Daar gaan we weer !  Een nieuwe breuk van  + 1 km heeft zich geopend om 12u45 (lokale tijd) en de lava spuit er onder hoge druk uit. De indrukwekkende lavafonteinen, in het begin tot  50 meter hoog, kan u hier zien met dank aan MBL.is voor de mooie beelden:

De breuk bevindt zich bijna bovenop de vorige, maar breidt zich in noordoostelijke richting, dus iets verder weg van Grindavik. De IJslandse overheid heeft de laatste weken niet stilgezeten en er zijn nieuwe en hogere dammen aangelegd zodat de lavastromen naar onbewoonde gebieden wordt afgeleid... de breuk is momenteel reeds 2.5 km lang en zal vermoedelijke nog groter worden.

Er is geen gevaar voor de luchthaven, alle vluchten gaan gewoon door, maar de Blue Lagoon is wel geëvacueerd en gesloten tot nader order.


UPDATE 08/05/2024 

De, tot nu toe langste eruptie is vandaag gestopt...  maar de vulkanologen  benadrukken dat de "land rise" de stijging van het aardoppervlakte in de omgeving van Grindavik wel nog doorgaat. Dit wijst op hrestane toestroom van lava die ergens in dezelfde buurt terug door een van de vele breuken naar boven zal komen.

UPDATE 11/04/2024 - 20u00

De eruptie blijft maar duren... en uit het gegeven dat de aardkorst niet terug daalt leiden de wetenschappers af dat er nog steeds een rechtstreekse toevoerlijn is van een magma kanaal op een diepte van 15 km ... De onderstaande camera is gericht op de meest actieve  "krater" want door een opeenstapeling van afkoelende lava zijn er ondertussen al "krater wanden " ontstaan...  Met dank aan MBL.is voor de mooie beelden:

Ondertussen is de Blue Lagoon terug geopend voor bezoekers, maar mits strenge controle door de overheid, waarbij een snelle evacuatie  altijd tot de mogelijkheden behoort.

UPDATE 29/03/2024 - 16u00

We zijn nu ondertussen een week verder en de eruptie is nog steeds niet voorbij, wel is de intensiteit verminderd... er blijft nog steeds op 3  plaatsen  lava  uit de breuklijn stromen en deze hebben ondertussen een conische vorm gekregen ...   De Blue Lagoon is nog steeds gesloten omdat er metingen zijn geweest van gevaarlijke gassen die zijn vrijgekomen in de naburige breuklijn.  Het is dus allemaal even afwachten tot de eruptie voorbij en gestabiliseerd is.

Het is echter belangrijk om goed te begrijpen dat de rest van IJsland probleemloos te bezoeken is, de luchthaven  functioneert zoals het hoort, alle bezienswaardigheden zijn perfect te bezoeken en nergens zijn er risico's zijn waar u aan blootgesteld zult worden... behalve dan om nog eens terug te keren .naar IJsland !   Kortom, behalve in Grindavik, verloopt het leven zoals het hoort en is er geen enkele reden om niet naar IJsland op reis te gaan.

 Dit is de camera op PORBJORN vanwaar u momenteel het beste zicht heeft op de lava uitstroom  ...


De beelden van Sylingarfell, vanuit de andere hoek....

Beelden  vanop Husafjall, iets korterbij


UPDATE 23/03/2024 - 17u00

Deze live beelden vanop Husafjall tonen iets ongewoons, zeker in vergelijking met de vorige 3  erupties...


De vorige 3  keer was  telkens de eruptie het gevolg van een hoge druk in de lavatunnel onder Grindavik,  eens de druk dan wegviel  stopte de eruptie al snel...
Nu zien we dat de eruptie blijft voortduren omdat er blijkbaar een verbinding is met een dieper gelegen magmakamer die zorgt voor een constante toestroom van nieuwe lava.  Gevolg: de lava blijft uit de breuk stromen en er wordt  telkens een nieuw laagje lava boven op de reeds (iets) uitgeharde lavastroom gestort.  Op het einde blijft de lavastroom ter plaatse op ongeveer 200 van de zuidelijke kustweg.... maar op bepaalde plaatsen stijgt het risico  dat de dijken overstroomd zouden worden....  De overheid is dus begonnen met het verhogen van de dijken., want ze hebben tot nu toe uitstekend werk verricht om Grindavik te beschermen.

Sommige vulkanologen voorspellen dat deze eruptie wel eens voor een langere tijd actief zou blijven, we zien in elk geval al dat er een "kleine" krater ontstaan is, deze zou ondertussen al +- 30 meter hoog zijn.


UPDATE 19/03/2024 - 16u00

De uitstroom is stabiel gebleven in verhouding tot gisteren en de zuidelijke lavastroom zit nu op een goede 200 meter van de zuidelijke kustweg, maar hij maakt geen vorderingen meer. Wel zien de vulkanologen dat er een extra laagje bovenop de uitstroom van zondag geplaatst wordt...   Wel ziet men dat de zuidelijke kant van de breuklijn actiever is dan de noordelijke kant omdat er daar minder lavafonteinen voorkomen.  Voeg daar aan toe dat de grondmassa rond Grindavik niet naar beneden daalt hetgeen een teken is dat er nog steeds een belangrijke instroom is vanuit diepere lagen is.  Hierdoor wordt de lavatunnel steeds van nieuwe lava  voorzien en de vulkanologen schatten in dat dit wel eens een langere tijd zou kunnen aanhouden...  wordt ongetwijfeld vervolgt.

Het personeel is teruggekeerd naar de energiecentrale Svartsengi en de overheid blijft  de uitstoot van gassen nauwgezet opvolgen en mensen die hun bedrijf hebben in Grindavik mogen terugkeren naar hun bedrijven maar moeten rekening houden met het risico op een snelle evacuatie.

Alle vluchten naar en van IJsland verlopen probleemloos en gans IJsland is open voor het toerisme.


UPDATE 18/03/2024 - 19u00

Handig overzicht van de erupties en de  lavastromen : donkergrijs = 21 december 2023 - donkerpaars = 15 januari 2024 - helderpaars = 13 februari 2024 - oranje 17 maart 2024 om 01u55 - bruin = 17 maart 2024 om 14u56

Lavastromen rond GrindavikBRONVERMELDING  https://www.almannavarnir.is

UPDATE 18/03/2024 - 13u00

Na de hevigheid van de uitbarsting  gisteren is de uitstroom van lava nu geminderd tot maximaal 5 % van wat het gisteren was, de  lavastromen  verplaatsen zich nu aan een snelheid van 20 meter per uur en bevindt zich op +- 300 meter van de zuidelijke kustweg

Goed nieuws eerst :  de warm water leiding  Njardvikurlög (vanuit Svartsengi naar het noorden) is niet getroffen door de (noordelijke) lavastroom, de zuidelijke lavastroom zal vermoedelijk niet tot aan aan de zee geraken waardoor de zuidelijke kustweg niet zal beschadigd worden. Ter verdediging van de boerderij in het zuidelijk gelegen "Hraun" is een bijkomende dijkje gebouwd zodat deze gebouwen gespaard zouden kunnen blijven.  
Vulkanologen geloven er nog steeds in dat ook deze eruptie van korte duur zal zijn en dat eens de druk weg is alle activiteit zal stilvallen, maar dat hetzelfde scenario zich wel eens meerdere keren zou kunnen herhalen in de loop van de komende 2  jaar....
Zoals bij de vorige 4  erupties is ook nu het verkeer naar en van de luchthaven ( zowel vluchten als auto's) niet gehinderd door deze eruptie. De enige activiteit die niet meer mogelijk is is een bezoek aan de Blue Lagoon....

Iets minder goed nieuws is  dat er zich een "lava pool" aan het vormen is aan het einde van de zuidelijke lavastroom, dit is een "meertje" van lava dat zich ophoopt, lees een ophoping van vloeibare lava en en als dit zou doorbreken dan kan de lavastroom plots sneller vooruitschieten.... en toch tot aan de zee geraken. Dit zou dan leiden tot het ontstaan van chloordampen die gevaarlijk kunnen zijn voor mens en dier. Als zeewater en lava met elkaar in contact komen dan komt er chloor vrij...  maar de nodige meetapparatuur is voorzien om dit te monitoren.

Daar waar bij vorige erupties de landmassa rond Grindavik terug indaalde blijft deze keer de landmasse nog verder omhooggaan...  verder onderzoek is aan de gang!

Slecht nieuws : bij de energiecentrale van Svartsengi werden gevaarlijke gassen gedetecteerd door de meettoestellen en ingevolge is al het personeel er vertrokken. Zodra de situatie terug veilig is kan er een minimale bezetting terug aangehouden worden.


UPDATE 17/03/2024

Gisterenavond 17 maart 2024 om 20u23 (locale tijd) is er een nieuwe eruptie uitgebarsten in hetzelfde gebied als de eruptie van 08 februari 24. De eruptie is ongeveer 3.5 km lang en hoewel de start indrukwekkend was met hoge lavafonteinen viel het op dat een paar uur later de druk verminderde en de lava uitstroom zakte waardoor ook de snelheid van de 2  lavastromen die ontstonden vertraagde...
De evacuatie is vlot verlopen, maar de IJslandse overheid heeft de afgelopen maand veel bijkomende beschermingsdijken gebouwd. Dit kan u zien op de onderstaande kaart, de oranje lijnen.  Ze zijn genummerd van L1 tot L15 en ze zijn op dit nog een bijkomende dijk aan het bouwen op het einde van de L13 dijk om de boerderij die er rechts van ligt te beschermen.

 Kaart van de eruptie 17-03-2024BRONVERMELDING  https://www.almannavarnir.is

Kort na middernacht is de weg #43, de verbinding tussen Grindavik en de noordelijke kustweg  #41, opnieuw  "overstroomt" door de nieuwe noord-westelijke lavastroom  en zal er dus op termijn een nieuwe laag bovenop de uitgeharde toplaag gelegd moeten worden.  Het volgende belangrijke punt is de warm water pijpleiding die ze afgelopen maand in de grond ingegraven hebben... om deze te versterken zijn ze begonnen er nu koud water door te stuwen zodat de opwarming van de grond op die plaatsen beperkt zou kunnen worden.
De zuid-oostelijke lavastroom nadert de zuidelijke kustweg #427 waarbij het zou kunnen dat ook deze weg zou "overstromen",  om 11u00  was de lava nog 450 meter verwijdert. Men hoopt dat de uitstroom verder zal afnemen zodat de weg gered kan worden....UPDATE 04/03/2024

De voor dit weekend voorziene eruptie is er niet gekomen omdat de lavastroom in de tunnel plots tot stilstand is gekomen... het blijft dus verder afwachten. De Blue Lagoon is uit veiligheid gesloten geworden, de evacuatie verliep vlot en 40 minuten waren alle badgasten geëvacueerd, een geode algemene oefening..

UPDATE 28/02/2024 

De afgelopen weken is een nieuwe hoeveelheid magma door de  lavatunnel gestroomd en is de druk in de magma kamer onder Grindavik weer aan toenemen.  Kortom we stevenen weer af op een nieuwe eruptie waarbij er magma zal stromen uit een breuk aan de oppervlakte.

De metingen tonen aan dat er weer een aantal aardschokken geregistreerd zijn waaruit de vulkanologen twee mogelijke scenario's mogelijk achten.
Dit is de kaart met de  aardschokken van 27-28/02/24

Locatie aardbevingen Grindavik 28-02-24

Scenario 1 = Een breuk in het noordelijke gedeelte (de zwarte streep is mogelijk nieuwe breuklijn)

Lavastroom bij eruptie noordzijde breuklijn

Waarbij de lavastroom dan de route volgt van begin deze maand toen de verbindingsweg NR 43   en de warm water pijplijn vernield werden. Ondertussen is de pijpleiding hersteld. Dit kon relatief snel omdat er een back up plan voorzien was en alles klaar stond... In IJsland worden bijna alle huizen verwarmd met lokale warm water leidingen die ze uit de grond oppompen en dus zaten 17.000 huizen op het schiereiland Reykanes in de kou...  dat was prioriteit NR 1 ! En de weg nr 43. was prioriteit nr 2  omdat Grindavik en de BLue Lagoon niet meer vlot bereikbaar was en er maar één evacuatieroute meer over was ... Dat hebben ze opgelost door over de lava stroom op de weg #43  een dikke laag gravel te storten van zodra dat deze wat afgekoeld en uitgehard was.  Enige beperking : maximaal 50 km/uur en een absoluut verbod om te stoppen, de poliitie deelt boetes uit aan toeristen die het verbod aan hun laars lappen...  Indien scenario 1  zich realiseert dan loopt het dorp Grindavik weinig risico, maar kan de weg nr 43  terug overspoeld worden met lava...


Scenario 2 = Een breuk in het zuidelijke gedeelte ( de zwarte streep is mogelijk nieuwe breuklijn).

Nieuwe lavastroom bij eruptie bij HAGAFELL

Bij dit scenario loopt het (volledig geëvacueerde) dorp Grindavik meer risico en zal het afhangen in welke mate de "dijken" die ze gebouwd hebben de lavastromen kunnen sturen...

Een 3de scenario is een nieuwe breuklijn onder het dorp Grindavik, waarbij de gevolgen voor de bebouwing zeer groot zullen zijn.  Door het groot aantal scheuren die door de stad lopen is de ondergrond instabliel en bestaat er een kans dat de magma daardoor naar boven zou komen, maar dat is ne eenmaal de natuur...

BRONVERMELDING  https://www.almannavarnir.is/frettir/hraunflaedilikon-liklegrar-svidsmyndar/

We houden u op de hoogte van zodra er meer info beschikbaar is.


UPDATE 09/02/2024 - 09u00

De druk is weer van de ketel... sinds gisteren middag is de hoeveelheid magma die uit de breuk vloeit behoorlijk geminderd en  is ook de snelheid waarmee de lavastroom vooruit ging geminderd., op bepaalde momenten was dit  500 meter per uur!  Er zijn 3 lavastromen ontstaan waarbij er nu ook lava stroomt ten noorden van de energiecentrale Svartsengi.  De extra bescherming die men had aangebracht rond de  hoogspanningsmasten heeft haar werk gedaan en deze zijn niet beschadigd geworden en dus kan de centrale terug elektriciteit leveren aan het net.
De leiding van warm water vanuit Svartsengi, Njarðvíkuræð,  is echter wel ten prooi gevallen van de lavastroom., waardoor het schiereiland Reykjanes nu zonder warm water zit.  Sinds 20 december, na de vorige eruptie,  werden er al vervangingsputten geboord naar warm water en de benodigde verbinding per pijplijn was klaar, enkel nog het aansluitingsstuk moest geplaatst worden. Dit zou tegen 09 februari in de loop van de namiddag moeten rond zijn waardoor de bevoorrading weer probleemloos verloopt.  De nu vernielde waterpijplijn  kan niet beschermd worden omdat  een verdedigingswal dan de lava naar de centrale zou leiden...  Ze begraven was ook geen optie omdat de pijplijn het dan zou kunnen begeven onder het extra gewicht aangezien ze, destijds, niet hierop voorzien was.  Maar toen de waterpijplijn brak kwam al het water in contact met de gloeiende lava en ontstonden er spectaculaire stoomwolken...

Een ander "slachtoffer" is de verbindingsweg naar de Blue Lagoon die overstroomd werd door de lavastroom. Dit zal vermoedelijk niet direct opgelost kunnen worden waardoor een langere sluiting van de Blue Lagoon  en de 2 hotels in de buurt waarschijnlijk is.  Momenteel spreekt men van een periode van  1 maand.

Op de huidige camerabeelden is nu reeds te zien dat de activiteit zéér sterk is afgenomen...;  dit is de live stream van Sylingarfel


UPDATE 08/02/2024 - 10u30

De magmatunnel onder Grindavik werd door nieuwe magma aangevuld en de druk was al een paar dagen relatief hoog geworden...  deze ochtend begon er rond 5u30 een kleine reeks van aardbevingen rond Sylingarfell en een goede 30 minuten later opende zich een nieuwe scheur in de grond waaruit de lava onder grote druk als fonteinen  de lucht in geblazen werden.  De locatie zou ongeveer dezelfde zijn als deze van 18 december. Ondertussen dis e scheur 3 km lang en stroomt de lava er uit in westelijke richting...

De luchthaven is nog steeds geopend omdat deze eruptie geen veiligheidsrisico inhoudt,  enkel de Blue Lagoon is vandaag gesloten in afwachting van verdere evaluatie.  Uit metingen vermoed men dat de eruptie nu een 3-tal dagen kan duren.

UPDATE 16/01/2024 - 21u00

De druk is weer van de ketel... er is geen zichtbare activiteit meer waar te nemen... we zien wel wat de toekomst brengt.  Besluit : de IJslandse overheid heeft (weer eens) uitstekend werk verricht, de aangelegde dijken hebben hun werk gedaan, de luchthaven is op geen enkel moment gesloten geweest en de rest van het land heeft er geen hinder van ondervonden , daar was het  "business as usual".


UPDATE 15/01/2024 - 15u00

Ondertussen is de druk in de 2de kleine breuk ( 100 meter) grotendeels weggevallen en stroomt er geen lava meer uit.  Maar omdat deze ontstaan was vlak bij een net gerealiseerde woonwijk, zijn er 3 de huizen door de  lavastroom vernield.  De druk in de groter breuk ( 1 km) is sterk gedaald maar de eruptie is zeker nog niet over.  Vulkanologen maken zich zorgen om het feit dat de opwaartse beweging van het oppervalk rond Svarsengi niet gestopt is.  Dit wil zeggen dat ondergronds de druk nog niet weg is en dat elk moment  nieuwe scheuren en breuken kunnen ontstaan waaruit den weer lava kan gaan stromen.

We delen graag nog volgende beelden van de kustwacht op de start van de eruptie...

IJsland - eruptie Grindavik 14 -01-24

Eruptie bij Grindavik op 14-01-24

Op bovenstaande foto ziet u duidelijk dat de IJslanders pech hebben gehad, want alleen het uiterste stukje van breuk ligt aan de verkeerde kant van de dijk...  Was de breuk 20 meter eerder gestopt zat alles achter de dijk...

eerste  lavastromen Grindavik 14 januari 2024

Foto van de andere kant waarbij u de dijk nu aan de rechterkant ziet.  Bij het nemen van deze foto stonden de zware graafmachines nog op de dijk, net voorbij de serre. Ze zijn erin geslaagd om deze allemaal nog weg te krijgen door de bestuurders naar het lichtpunt (in het midden van de foto te brengen) , waarna ze de dijk zijn opgeklommen en konden vertrekken over de dijk.  Een mooi bewijs van de pakken ervaring die IJsanders opgebouwd hebben met deze omstandigheden.

De lichtmast is nadien door de lava verzwolgen geworden maar, de serre onderaan rechts op deze foto is nog steeds ongeschonden, de lavastroom heeft een iets zuidelijker traject gekozen...  en de dijken hebben zeer goed gewerkt!

In elk geval de meeste schade is , tot nu toe, veroorzaakt door de kleine breuk van  100 meter die pas later ontstaan is .... vlak naast de nieuw gebouwde wijk!

UPDATE 14/01/2024 - 17u45

De 2de kleine breuk die zich opende ligt op een zeer slechte plaats... net aan een zone waar er een daling ingezet wordt naar het dorp Grindavilk. De lava kan daar dus zijn natuurlijke route vervolgen... door Grindavik.
Gelukkig is de uitstoot van lava niet zo groot als vorige keer,  maar ondertussen zijn toch al  2  huizen door brand vernietigd.... alle (+- 200) bewoners (die waren teruggekeerd) zijn al sinds afgelopen nacht geëvacueerd en er zijn dus geen slachtoffers te betreuren.

UPDATE 14/01/2024 - 14u00

Ondertussen is er een nieuwe breuk bijgekomen maar dit keer heel kort bij de eerste huizen van Grindavik. De vrees is dat de eerste breuk daardoor zou minderen in kracht omdat het magma zich door de 2de breuk gaat nar buiten duwen.... wat gezien de ligging dan snel voor veel schade gaat zorgen..  Een punt is wel duidelijk: de , in de vorige weken, aangelegde dijken  doen waar ze voor ontworpen zijn en duwen de lavastromen in de gewenste richting.  Alleen is het spijtig dat  de eerste breuklijn onder de dijk door gegaan is en er dus een deel van de uitstromende lava niet kan "gestuurd" worden.  De 2 de breuk is op dit moment verder aan het uitbreiden in de richting van Grindavik ... en heeft nu de eerste straat bereikt , net op een plaats waar er een nieuwe wijk in aanbouw was! .

UPDATE 14/01/2024 - 10u30

Op 12 en 13/01 waren er aanduidingen dat een nieuwe eruptie mogelijk was en rond 3u (IJslandse tijd) 4u bij ons zijn er een aantal aardbevingen geweest en 4 uur later ontstond er ten zuiden van de heuvel Hagafell een nieuwe breuk waar lava uit stroomde. Spijtig genoeg ligt de breuklijn zowel ten noorden als ten zuiden van de nieuw aangelegde dijk waardoor het dorp Grindavik in gevaar komt.  Het positieve nieuws is wel dat de eruptie maar + 1/4 aan kracht heeft dan de vorige.

Deze foto geeft een goed beeld van de locatie van de de eruptie en Grindavik
Grindavik eruptie

 Dit is de camera op PORBJORN vanwaar u de lava stroom aan beide kanten van de dijk kan zien ...


De beelden van Sylingarfell

Beelden  vanop Husafjall


UPDATE 30/12/2023

De afgelopen dagen hebben verschillende vulkanologen gewezen op het feit dat druk van de magma kamer onder Svartsengi terug groter aan het worden is.... Dit is o.a. te merken aan het feit dat de bodem terug aan het stijgen is en er ook een aantal kleine aardbevingen geweest zijn.  Ondertussen is er een officiële waarschuwing van de overheid dat een nieuwe eruptie te verwachten is.   Een nieuwe evaluatie volgt op 05/01/2024 watn de komende dagen zijn alle IJslanders alleen maar bezig met .... nieuwjaar vieren!

Blue Lagoon  : blijft gesloten tot  02/01/24, nadien kijken ze terug of openen op een veilige manier kan...


UPDATE 22/12/2023  Eruptie valt stil...
De uitstroom van lava is gisteren 21/12 volledig stilgevallen, de druk is blijkbaar van de "ketel"... er is geen  opborrelende magma meer te zien

UPDATE 19/12/2023 11u30
Deze kaart van het Icelandic Met Office geeft de exacte locatie aan van de nieuwe eruptie in SUNDHNUKA waarbij de grootste uitstroom van magma gebeurt in het blauwe cirkeltje. De korte rode streepjes zijn het centrum van de breuk de lange rode lijnen maken deel uit van de  breuklijn Sundhnukagigar en ook daar komt er magma naar boven, maar in  mindere mate.

Grindavik eruptie 19 DEC 2023

Ondertussen is de uitstroom wat geminderd, maar dat is normaal omdat nu de  "druk van de ketel" is weggevallen...  er stroomt lava in 2  richtingen, zie blauwe pijlen naar het noordwesten waarbij eventueel de weg #43 (van Grindavik naar het noorden) in gevaar zou kunnen komen. Maar het grootste gedeelte stroomt naar het oosten in de richting van de vorige eruptie in Fagradalsfjall, hetgeen een volledig onbewoond gebied is.    

UPDATE 19/12/2023 08u00

De nieuwe druk opbouw heeft gisteren 18/12 om 22u17 geleid tot een 4 km lange scheur /  breuklijn ten noordoosten van Grindavik, maar op +2.5 km van het stadje.
De nieuwe scheur heeft zich geopend op SUNDHNUKA keten van kraters die 2.350 jaar geleden al ontstaan is bij een soortgelijke  eruptie, vandaar ook de naam  Sundhnukagigar.

Dit zijn zeer spectaculaire beelden vanuit een helikopter van de IJslandse kustwacht:


De locatie is niet bewoond en momenteel stroomt de lava  in beide richtingen uit de breuklijn aan een snelheid 0.5 km/uur.. Door de hoge druk worden er wel lava-fonteinen gemeld tot 150 meter hoogte.

De luchthaven blijft open, alle Icelandair vluchten blijven op schema.

Meer info volgt...  en natuurlijk is de Blue Lagoon terug gesloten ..


UPDATE  15/12/2023 - BLUE LAGOON HEROPENING 

Op zondag 17/12/23 om 11u00 gaat de Blue Lagoon terug open voor het publiek... tot 20u00

in  een eerste fase mag men nog niet parkeren aan de Blue Lagoon en zullen er pendelbussen voorzien worden, de laatste toegang is deze van  18u00 en u moet het bad verlaten om 19u30.  Raadplkeeg ons voor meer info .  Vermoedelijk zullen het Silica Hotel en het Retreat Hotel alsook het Moss restaurant gesloten blijven tot  21/12/2023.

UPDATE 13/12/2023

Er is nog steeds geen eruptie,  bepaalde vulkanologen stellen dat  95 % van de magma in de eerste lavatunnel is uitgehard... maar men wel vaststelt dat er een nieuwe drukopbouw van magma bezig is onder dezelfde omgeving omdat  het schiereiland nog steeds blijft omhoog komen.  Metingen wijzen uit  dat er eventueel iets zou kunnen gebeuren in het gebied ten noordoosten van Grindavik en in mindere mate onder Grindavik.

In afwachting heeft de Blue Lagoon beslist om te wachten met de heropstart van haar activiteiten tot 17 december 2023 07u00, wanneer ze de situatie opnieuw gaan evalueren.   Volgende sites zijn momenteel ook niet meer bereikbaar om dat ze in de afgesloten  veiligheidszone zitten :     Hafnaberg cliffs Gunnuhver geothermal areaStapar fissures, en Brimketill. 
Volgende sites zijn terug toegankelijk  the Bridge between continents en   Reykjanesviti lighthouse en omgeving


UPDATE 06/12/2023

Dat men in IJsland gewoon is om vooruit te denken kan u op onderstaande link duidelijk zien. Om de energiecentrale Svartsengi en de, net ernaast liggende, Blue Lagoon te beschermen bij een eventuele uitbarsting heeft de overheid beslist op 22 november om een "dijk" te bouwen die de lavastroom kan beïnvloeden qua stroomrichting. Tenslotte  zoekt vloeibare lava altijd de weg van de minste weerstand.  Klik op deze link:   LAVADIJK  de Blue Lagoon ligt uiterst rechts en de werken aan de lavadijk zijn goed zichtbaar. Er wordt  24u/24  en  7d/7 aan gewerkt door 60 tot 70 werklui. In eerste instantie bouwen ze een muur van 3  meter hoogte, die ze nadien verhogen tot 5  meter en indien nodig tot 8 meter, het materiaal dat ze gebruiken is lavagesteente uit de omgeving. Het project zou  +- 17 miljoen EURO kosten en wordt gefinancierd door de IJslandse huiseigenaars die gedurende 3  jaar een extra belasting zullen moeten betalen.

Maar het is nog te vroeg om te stellen dat alle problemen voorbij zijn... uit satelliet metingen blijkt dat de Blue Lagoon en de de energiecentrale Svartsengi 1 meter meer naar het westen zijn opgeschoven, maar ook 25  cm naar het noorden!   Kortom  rijden op GPS zal leiden tot foutmeldingen!  Sommige vulkanologen stellen dat, door de voortdurende opwaartse beweging van de aardkorst, we misschien gewoon even in een rustpauze zitten en dat de magma opbouw nog verder kan doorgaan.... alleen is er geen ophoping van druk  omdat de aardkorst aan het uitzetten is , vandaar de vele kleine  aardbevingen en schokken... Kortom , op te volgen en dat doen we dan ook !


UPDATE 05/12/2023

Het risico op een uitbarsting is kleiner en kleiner aan het worden en de Blue Lagoon gaat vermoedelijk terug openen op zondag 10 december 2023. Er zijn enkele kleinere beschadigingen gemeld door de vele aardschokken en aardbevingen maar er is geen structureel probleem vastgesteld.  De daarnaast gelegen hotels Silica en The Retreat zullen beslissen op 12 december  of ze terug open gaan of nog langer gesloten blijven.  Verdere info volgt later nog.

.

UPDATE 23/11/2023

De dreiging op een plotse eruptie is ondertussen beter meetbaar en lichtjes afgenomen en vanaf 11U00 gaat men over op een lagere stap in de noodtoestand voor Grindavik.  Dit wil zeggen dat bewoners toegestaan wordt om heel kort naar hun huis terug te keren om belangrijke zaken op te halen die ze vergeten hadden bij de evacuatie op 11 november 2023.
Het Icelandic Meteorological Office denkt dat een breuk vermoedelijk zal ontstaan tussen Hagafell en Sylingafell. Dit zijn 2  heuvels (hoogte 144 m & 187 m)  die gelegen zijn naast de weg #423 tussen Grindavik en de energiecentrale Svartsengi waarbij de lavastroom kans heeft om het dorp Grindavik te missen...

Onderstaande camera draait ook deze richting uit....  dus richting eventuele eruptie!


Live beelden een vaste camera gericht naar GRINDAVIK - IJsland

Als u een gele lichtplek opmerkt naast Grindavik ... dit is een grote groenten serre die nog verlicht wordt

Update 22/11/2023

Sinds begin november 2023 is er verhoogde activiteit op het schiereiland Reykjanes , in het zuidoosten van IJsland.

Na een reeks van veelvuldige (1.500 tot 1.800 /dag) aardschokken en aardbevingen in  de breuklijn SVARTSENGI , in het westen van het schiereiland Reykjanes, heeft de BLue Lagoon preventief zijn deuren gesloten tot 30 november en op 11 november is de overheid overgegaan tot de volledige evacuatie van het stadje GRINDAVIK met zijn +- 4.000 inwoners.  In een 2de ronde werden ook alle dieren opgehaald, inclusief een kippenboerderij  en natuurlijk heel wat schapen en paarden....  Bewoners hebben nadien nog de mogelijkheid gekregen om in een tijdspanne van 5 minuten terug te keren in hun huizen om belangrijke items nog te gaan ophalen. Dit gebeurde telkens onder begeleiding terwijl de vulkanologen de toestand in het oog hielden.

Ondertussen is er meer bekend over  de oorzaak... zo blijkt dat een lavatunnel zijn weg naar de aardoppervlakte aan het banen is.  Deze lavatunnel zat eerst op  800 meter diepte maar is ondertussen nog gestegen tot minder dan  500 meter diepte, hetgeen dan ook te merken is aan magmagassen die gemeten worden  en er zijn ook aanduidingen dat zwaveldioxide aan het vrijgekomen is.  Bovendien is de ganse omgeving al meer dan 10 cm "hoger" geworden...

De lavatunnel is ongeveer  15 km lang en loopt vlak onder het dorp Grindavik.   zoals u op onderstaande kaartje kan zien, met dank aan Vedurstofa Islands.

Vulkanische activiteit onder Grindavik

De rode lijn is de lavatunnel die onder Grindavik loopt en het gegeven dat zowel de elektriciteitscentrale Svartsengi als de Blue Lagoon er net buiten vallen, maar vooral dat dit gebied hoger gelegen is waardoor zij vermoedelijk minder bedreigd zullen worden in geval van een eruptie.  De elektriciteitscentrale is van levensbelang voor +- 17.000 gezinnen uit de ganse regio die daar hun elektriciteit maar ook warm water vandaan halen.  Daarom is de overheid ondertussen ook al gestart met de bouw van een dam om eventuele lavastromen tegen te houden en te duwen in de richting van lager gelegen gebieden.  Bovendien zijn ze ook gestart in Arnarett met het aanboren van een nieuwe waterlaag om de bevolking uit de regio van drinkbaar water te blijven voorzien mocht Svartsengi uitvallen...

Wat zijn de gevolgen indien deze breuklijn openbarst?

Afgaande op wat we nu weten kunnen we enkel melden dat het koffiedik kijken is maar ik denk dat we binnen korte tijd een eruptie gaan hebben en dat Grindavik als verloren moet aanzien worden.  Het zal van veel factoren afhangen of  Svartsengi en de Blue Lagoon blijft bestaan of niet, maar daar zullen de lavastromen over beslissen.

Wat belangrijk is om goed te begrijpen is dat de term vulkaanuitbarsting in dit geval FOUT is.   Er is immers geen “vulkaan” in de klassieke zin van het woord in dit gebied, het is een breuklijn die openbarst en waardoor er magmastromen naar boven komen en er gewoon uit vloeien.  Aangezien het gebied heuvelachtig is, zal het hoogteverschil dan ook bepalend zijn voor de lavastromen die zoals alles in vloeibare toestand, de gemakkelijkste weg naar beneden zoeken.
 Het schiereiland Reykjanes is ontstaan omdat het net boven op de breuklijn ligt tussen de Amerikaanse en de Euraziatische plaat en die breuklijn zorgt voor een verbinding met de diepere magma lagen. Er is dus geen “ophoping” van druk die dan plots verwoestend ontploft, maar wel een scheur in de aardkorst waaruit dan een gestage stroom lava vloeit.  Zoals reeds in 2021 + 2022 + 2023  gebeurde … en waar duizenden mensen naar zijn komen kijken. Maar nu verwachten ze dat de breuk langer zal zijn.

Zal deze uitbarsting een reis naar IJsland beïnvloeden?
Er wordt geen echte hinder van verwacht omdat de luchthaven ten westen ligt en de overheersende westenwinden eventueel stoomwolken naar het oosten zullen verdrijven. Maar in het slechtste geval kunnen vliegtuigen ook landen op de binnenlandse luchthaven van Reykjavik met zijn 1.500 m lange start- en landgingsbaan.  Wel zal vermoedelijk de zuidelijke weg van het schiereiland   nr 427 gesloten worden. Maar via de noordelijke weg # 41  (Keflavik airport - Reykjavik) geraakt u perfect waar u zijn moet... het is nu al het enige stukje autoweg dat ze hebben in IJsland!

Wat is het verschil met de situatie in 2010 met de Ejyjafjalla ?
 De eruptie in 2010 van de Eyjafjalla was zo heftig omdat het magma in contact kwam met de gletsjer die er boven op lag …  
Magma van +1.000 ° C dat in contact komt met diepgevroren ijs resulteert in een enorme druk opbouw en het is die druk die geleid heeft tot de stoomwolken die we weken lang gezien hebben.  Nu is er geen gletsjer in de buurt, enkel zeewater (eventueel)   Kortom het ziet er naar uit dat het beheersbaar zal zijn en dat de nabijgelegen luchthaven er weinig hinder zal van ondervinden, zeker niet op langere termijn. Tenslotte is het nog  maanden afwachten voor u er naar toe zou gaan… Integendeel, misschien heeft u er een attractie van formaat bij want deze keer zal (vermoedelijk) de eruptie plaats vinden in een gemakkelijk te bereiken gebied  … zonder uren te moeten wandelen!

------------------------------------------------------

Update 06/08/2023

 De eruptie is voorbij.... maar de vulkanoloog  Porvaldur Pordarson denkt dat er in de toekiomst nog nieuwe erupties kunnen volgen. Volgens Pordardon gaan we in een langere periode meer vulkanische activiteiten zien.


Update 18/07/2023

Alle paden zijn open .... maar ze hebben beslist om de blauwe route op de kaart nu Path E te noemen .. die u brengt naar Merardalir


Update 17/07/2023

Ook vandaag is het gebied op bepaalde momenten afgesloten geweest door de te sterke wind die zorgt voor extra brandhaarden en de bijgaande rookontwikkeling...

Maar ze hebben wel een duidelijke kaart van de wandelpiste D gemaakt die start aan Parking 2  en gaat  tot een uitzichtpunt van waarop u Litli Hrutur kan zien. Het is een tocht van 10 KM per traject...

kaart naar eruptie 2023  ijsland

Met dank aan Visit Reykjanes voor de kaart, de blauwe lijn is hike D, enkel toegankelijk voor wandelaars en hulpvoertuigen.


Update 16/07/2023

Ook vandaag nog blijft de site gesloten want er blijft te veel wind die uit de verkeerde richting komt...
Maandag 17/07  evalueren ze om 09U00 lokale tijd (+2u) de situatie opnieuw.

U moet het dus stellen met deze live-beelden: er is zich dus een conische kegel aan het vormen boven op de belangrijkste breuik...

Update 15/07/2023

De autoriteiten hebben beslist om de site nog gesloten te houden voor alle bezoekers tot 16/07/23 omdat er nog te veel wind is en daardoor de veiligheid niet gegarandeerd kan worden.  
In de loop van de ochtend van 16/07 zal de situatie opnieuw beoordeeld worden...

Update 14/07/2023

Vandaag heeft de nieuwe lavastroom, die meer dan 1.000° C warm is, de "OUDE" lavastroom vervoegd en komt er dus een laagje bij op het reeds bestaande "lavameer" van 2022. Dit resulteert in een gevaarlijke situatie want daardoor kan de  reeds gestolde lava terug opwarmen en terug vloeibaar worden.  Het is het dus absoluut verboden om op de oude lavalaag te gaan stappen.  Hoewel het risico duidelijk is zijn er nog altijd toeristen die denken dat ze dit probleemloos kunnen kunnen doen. .. tot er iemand het leven bij inschiet!  De hulpdiensten hebben al duidelijk gecommuniceerd dat zij in dat geval niets kunnen doen om de mensen te redden., de hulpverleners zouden immers ook om het leven komen.

Onderstaande reportage van Grapevine Reykjavik geeft een goede samenvatting van het verloop van de eruptie en geeft een duidelijk beeld waarom de site afgesloten is...


Update 13/07/023

Sinds 11u30 is de toegang tot de site volledig AFGESLOTEN TOT ZATERDAG 15/07  omwille van het feit dat er momenteel te veel wind staat en dat deze vanuit de verkeerde richting komt.  Dit zou als gevolg kunnen hebben dat gevaarlijke gassen zeer snel grotere afstanden zou kunnen afleggen, en zich zouden verspreiden over het ganse wandeltraject van 9 km. Voeg daar nog aan toe dat vuurstintels meegevoerd worden door de sterke wind waardoor er ook diverse kleinere branden zijn ontstaan, met rookhinder voor de wandelaars....
Aangezien de veiligheid niet verzekerd kan worden, is dit de enige juiste oplossing.  Het is belangrijk dat de veiligheidsinstructies gevolgd worden want de situatie kan snel levensbedreigend worden door een gebrek aan kennis en ervaring van de bezoekers, die meestal voor het eerst in hun leven met deze omstandigheden geconfronteerd worden.


 Update 12/07/2023

Sinds vandaag 12/07/23  is de site officieel toegankelijk voor bezoekers.  Omdat de nieuwe breuklijn in Litli Hrutur nog verder van de Weg nr 427  gelegen is, heeft men een nieuw wandelpad "D" gemaakt dat vertrekt van Parking 2. (parkeerkost 1.000 ISK)
Het D pad is + 9 km lang, in het begin gaat het over een gravel pad, maar de laatste 2 km is nog puur natuur: een ondergrond bestaande uit mos en keien waarop het niet gemakkelijk stappen is.  Vermoedelijk zal, door het groot aantal bezoekers, een iets gemakkelijker pad "ontstaan".. Maar u moet wel in goede conditie verkeren om dit traject te overbruggen. Voorzie MINIMAAL 6 uur om de site te bezoeken.  Het is dan ook belangrijk om voldoende voedsel en véééél waterbij te hebben en natuurlijk de juiste wind- en waterdichte kledij, maar ook stevige stapschoenen.
Voeg daarbij ook nog dat er een behoorlijk aantal hoogtemeters bij komen; kortom het is GEEN wandeling in het park.... Onderweg zijn er geen faciliteiten en u moet ook altijd uw eigen afval mee terug nemen.
Bent u niet in goede conditie? Doe deze  9 km lange wandeling niet, maar investeer in een helikoptervlucht. JA het is duur, maar het is ook een onvergetelijke gebeurtenis die u maar één keer in uw leven zal meemaken.

Hieronder treft u de kaart aan met de wandelroute D, de meest rechtse gele lijn ...

 

Tenslotte nog een een laatste belangrijk punt:  kijk steeds de windrichting na...  Momenteel is er nog veel rookontwikkeling door verbrandend mos dat spontaan ontvlamt door de honderden graden warme lava...  Zorg dat de wind ALTIJD de rook van uw weg blaast zodat u niet in de problemen geraakt, maar ook is het de beste manier om geen giftige gassen in te ademen,   Volg op elk moment de richtlijnen van de reddingswerkers die aanwezig zijn,  zij hebben de kennis en de ervaring die u niet heeft... uw leven kan er van af hangen.


Update 11/07/2023

Deze timelaps geeft u een mooi overzicht van de eerste 24 uur, op basis van live stream van de Icelandic National Brodcasting services.   U kan de snelheid zelf aanpassen als u wenst....


Update 10/07/2023

Na duizenden kleine aardschokken in de afgelopen dagen en een paar aardbevingen tot  5.2 op de schaal van Richter is op 10 juli  2023  om 18u40 ( 16u40 lokale tijd) de breuk open gegaan in Litli Hrutur op Reykjanes.  Dit is hetzelfde gebied van Fagradfalsfjall waar in 2021  ( Geldingadalur)  en 2022 ( Meradfalir) uitgebarsten zijn en een hoop magma  verspreid hebben over de omliggende dalen.    
Spijtig genoeg ligt de nieuwe breuk nog verder weg van de weg nr 427 en achter de eruptiezones van 2021  en 2022 meer bepaald op de lijn tussen de Keilir vulkaan en de Fagradalsfjall.
Het wordt dus een zeer lange wandeling  van minimaal 6 km heen en  6  km terug vanuit Parking  1  &  2  langs de Weg nr 421.   Er zijn echter nog geen wandelpaden aangelegd en op dit ogenblijk is het gebied nog afgesloten voor onderzoek  door de vulkanologen. 

Dit zijn de beelden van de noordelijke camera  kan u hier zienDit zijn de beelden van de zuidelijke camera :


Dit is een onbewoonde regio tussen de noordelijke  (snel)weg nr  51  en de zuidelijke weg # 427  ruwweg gesteld tussen de internationale luchthaven Keflavik en de IJslandse hoofdstad Reykjavik, maar korter bij Grindavik waar ook de Blue Lagoon gelegen is.   Er is dus geen direct probleem voor bewoonde gebieden, maar waar de erupties van 2021  en 2022  de hete lavastromen in dalen konden stromen, zit men u op een veel vlakker terrein waardoor de uitspreiding van de lava over een veel groter gebeid kan gebeuren.  Het is dan ook  leerrijk om het kaartje met de verwachten lava uitstroom te zien. u kan het hieronder vinden:

https://www.visitreykjanes.is/en/volcano-eruption/eruption-news/hazard-map-of-possible-eruption-site-in-reykjanes

Ondertussen zijn er ook de eerste beelden  te zien genomen door de Meteorologische dienst van IJsland

  


OPGELET : GA NU NOG NIET OP ZOEK NAAR DIT GEBIED WANT ER KUNNEN NOG GEVAARLIJKE EN SCHADELIJKE GASSEN VRIJKOMEN.  ZODRA DE OVERHEID DE SITUATIE VEILIG ACHT ZAL HET GEBIED VRIJGEGEVEN WORDEN;

Over de schrijver
Reactie plaatsen